Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapvető információk

2021.06.25

Lelkipásztori kisegítők:
Virág Orsolya, Ruff Ferenc, Steiner Tamás, Rácz László, Apolczer Norbert (Tel: +36/70-416-0163)

 

Egyházközségi Képviselőtestület 2015-től:
Elnök: Czachesz Gábor
 

Az egyházi hozzájárulás fizetése:
Az egyházadót az otthonokba bekopogtató egyházközségi
munkatársaknál vagy a plébániai irodában lehet befizetni, illetve amikor hirdetjük a templomban szentmisék előtt és után.

A Temetők kezelését Mór Város Önkormányzata végzi, a tevékenységet a Mór Holding Kft végzi.

A sírhelymegváltás ügyben a Kálvária temető új ravatalozójában Müllner Tibort kell megkeresni a 30/621-48-90 számon.

A Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola
Címe: 8060 Mór, Erzsébet tér 19.
Telefon: 22/405-133, 407-004
Fax: 22/407-004
E-mail: igazgato@szenterzsebetiskola.sulinet.hu

A Katolikus Iskola Alapítvány számlaszáma:
11736044-20105877
A kuratórium elnöke: Czachesz Gábor
22 / 407-385

Bővebb információk az iskoláról a saját honlapján olvashatók: http://szenterzsebetiskolamor.hu/wp/

Bizonyára már mindenki számára ismert, hogy minden évben lehetőség nyílik a levont adó kétszer 1%-ról nyilatkozni. Az egyik 1%-ot egyházak javára lehet felajánlani.

Katolikus Egyház technikai száma: 0011

A másik 1%-ot egy közhasznú szervezet javára ajánlhatjuk fel. Környezetünkben két ilyen szervezetre szeretnénk felhívni a figyelmet:
Móri Katolikus Iskola Alapítvány, adószáma: 19095853-1-07
Bice-Bóca Egyesület, adószáma: 19018249-1-07
Mária Rádió, adószáma: 19385226-1-19

A két rendelkező nyilatkozatot (az egyházét + az egyik szervezetét) közös borítékba kell tenni, és ráírni: az Ön nevét, címét és adóazonosító jelét (ez utóbbi megtalálható az adókártyán). Ha nem Ön készíti az adóbevallását, akkor a borítékot a zárásnál még alá is kell írni.

Ezúton szeretnénk megköszönni Egyházunk, a katolikus iskola és a Bice-Bócák nevében a mindenkori felajánlásokat.

A weblappal kapcsolatos észrevételeket információkat, fájlokat erre a címre várjuk:
moriplebania kukac gmail pont hu

 

Feljegyzések a móri Rókus-kápolnáról

A magyar történelemből ismert, hogy 1831-ben nagy kolera-járvány szedte tömegesen áldozatait hazánkban. Ennek első hulláma Mórt még megkímélte, mert mindössze négy halálos áldozata volt. Egy újabb hullám azonban már több mint kétszáz áldozatot követelt – feljegyzések szerint voltak olyan napok, amikor tíznél is több temetés volt. A halottakat a külön e célra frissen kijelölt temetőben földelték el, melyet ezután még jó ideig „kolera-temető”-nek neveztek.

Ennek a járványnak az emlékére építtette Lamberg Teréz – a pesti hajóhídon 1848. szeptember végén meggyilkolt Lamberg Ferenc császárai altábornagy húga – a Rókus kápolnát 1837-ben, örökösei pedig annak fenntartását vállalták.

„Hálául az epemirigy vagy kolera eltávozásáért épült. Találtatnak benne Szent Rókus hitvalló, Szent Sebestyén vértanú és Szent Rozália képei”. Az utóbbi két festmény az idők során elveszett, a megmaradt, pestis ellen védő Szent Rókus képe jelenleg oltárképként szolgál.

A kápolnát 1837-ben Farkas Imre apát és székesfehérvári kanonok szentelte fel. Az egyik szobor talapzatában egy egykorú, rövid latin nyelvű iratban az  (1838. október 8.) akkori fehérvári püspök, báró Barkóczy László aláírásával engedélyezi a fogadalmi templom használatát. A bejárat fölötti, akkoriban szokásos „Chronisticum” is a járvány és az építés évére utal.

A kápolna az akkor még jóval forgalmasabb Rákóczi utca és Győri út találkozásánál álló térre épült. Ezeken a széles utcákon gyülekeztek a móri bort Komáromba, Győrbe és Bécsbe szállító fuvarosok, hogy elinduljanak a „Borhordó” úton értékes szállítmányukkal. De itt búcsúztak el az Áldozócsütörtökön Celldömölkre induló móri zarándokok is az őket idáig kísérő családtagoktól, hozzátartozóktól.

Az 1848. december 30-i móri csata egyik összecsapása is itt, a fontos utak találkozási pontján épült Rókus-kápolna környékén történt. Egyik résztvevőjének, Mihálka endre honvéd altisztnek naplójából érdemes egy idevonatkozó mondatot idéznünk:

„A mint Kisbér és Győr felől az út a városban egyesül, egy kis kápolna áll ott… azon kápolna mellé vonulva találtam szakaszomat, erősen tüzelve a kastély felől a széles utczán visszanyargaló, és a kisbéri úton tömegesen „hurrah” kiáltással a városra rohanó vasasokra…”

Érdemes hozzáfűzni, hogy az ütközet 32 halottját is az előbb említett kolera-temetőbe, három tömegsírba temették. A temetőt azóta már „Homoki-temető” néven ismerjük.

A háború előtt rendszeresen voltak a kis kápolnában misék, litániák – hiszen a kapucinus kolostorban nagy számban életek szerzetesek, ezért erre bőven volt lehetőség. De a környéken élő hívek is szerveztek ájtatosságokat esőért, jó időért, járványok idején égi segítségért. Tavasszal, Pongrác, Szervác és Bonifác szentekhez és Orbán pápához, a szőlősgazdák és a szőlőhegyek védőszentjéhez, hogy mentsék meg a móri szőlőket a fagyok pusztításától.

Mór, 2005. június 19-én – két nappal Gonzaga Szent Alajos napja előtt:

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Schwartz Alajos

 

Mór ékszerdoboza a Szent Rókus-kápolna

Elkészült a Szent Rókus-kápolna szobrainak és oltárának restaurálása. Köszönet a nagyszerű munkáért a restaurátornak és a nagylelkű adományokért. A Jóisten adjon erőt, hogy még sokáig tudjuk szépíteni, és aki ide betér megtalálja a lelki békéjét.

Köszönjük, a kápolna imádkozó és gondozó közössége 

2020.06.22.

Kattinston a képre a galériához:

img_0387.jpg